Hit ESC or doubleclick to exit drawing mode

Zijn er kosten aan het opstellen een schenkingsovereenkomst?

Nee, vanaf 1 januari 2014 bent u niet verplicht om uw schenkingsovereenkomst bij een notaris te regelen. U mag wel naar een notaris en de kosten van ca. 100 – 150 euro zijn voor uw eigen rekening. Wanneer u het schenkingsformulier uitprint, invult, ondertekent en met kopie identiteitsbewijs aan AVL Mundo opstuurt, is het gratis!

Is er een minimum bedrag?

Nee, er is geen minimum bedrag en ook geen maximum bedrag.

Wanneer start en eindigt de schenkingsovereenkomst?

De minimale termijn van de overeenkomst is vijf jaar. In de overeenkomst wordt het aantal jaren vermeldt, dat u wilt schenken. Voor de belastingdienst moet het jaarbedrag uit de schenkingsovereenkomst, gedoneerd zijn NA dagtekening schenkingsovereenkomst. Dit bedrag is 100% aftrekbaar. Tip: maandelijkse gevers kunnen het beste hun overeenkomst in januari laten ingaan. Jaargevers kunnen elk moment starten. De overeenkomst vervalt tussentijds, wanneer de schenker overlijdt en anders aan het einde van de looptijd.

Wat is het voordeel van een schenkingsovereenkomst?

Er is geen drempel van 1% en geen maximum van 10% van het verzamelinkomen. Over het totale bedrag aan AVL Mundo geschonken in een fiscaal jaar ontvangt u belastingteruggaaf. AVL Mundo regelt eenmalig de overeenkomst voor u en daarna vult u jaarlijks op het belastingformulier het jaarbedrag uit de overeenkomst in bij het kopje “Lijfrenteschenkingen”.

EXTRA VOORDEEL: AVL Mundo is een culturele ANBI

Schenkingen aan een culturele ANBI kunnen voor 125% van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. Dat geeft dus extra belastingvoordeel. De verhoging mag maximaal € 1.250 zijn en deze extra belastingruimte geldt tot 2017. Let op: doet iemand zowel een periodieke als een gewone schenking aan een culturele ANBI, dan is de verhoging voor beide schenkingen samen ook maximaal € 1.250.

Wat is het fiscale voordeel voor mij boven de extra grens?

Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u minimaal 37% en maximaal 51,5% van de gift terug van de Belastingdienst.